tréningy jar 2018

pondelok, streda, štvrtok o 17:30 hod. tréning - areál ŠK